Català | Castellano

AREA MERCANTIL

Assessorament en l’àmbit del Dret Mercantil

  • Determinació de fórmula jurídica més addient en funcio de l’activitat i volum en cada cas.
  • Constitució i dissolució de Societats.
  • Ampliacions de Capital.
  • Compravendes de Participacions i Accions.
  • Confecció de contractes mercantils.
  • Redacció i confecció d’Actes de l’Empresa
 
Labfisnet S.L , Mallorca 75 Entressol 1 Esc. A 08029 BARCELONA - Mail: info@labfisnet.com