Català | Castellano

AREA LABORAL

Assessorament integral en contractes laborals, gestió de nòmines i Seguretat Social

 • Assessorament integral en contractes laborals, gestió de nòmines i Seguretat Social.
 • Estudi i confecció de nòmines i butlletins de la Seguretat Social.
 • Alta de Treballadors a la Seguretat Social.
 • Tramitació i confecció de contractes i pròrrogues laborals.
 • Alta d’Autònoms a la Seguretat Social
 • Tramitació d’Altes d’Empreses a la Seguretat Social i a l’autoritat laboral.
 • Estudi i redacció de cartes sobre faltes i Sancions al Personal.
 • Estudi i redacció de cartes d’acomiadament.
 • Tramitació de Pensions de la Seguretat Social
 • Representació davant l’Inspecció de Treball
 • Assistència en representació en Actes de Concil.liació davant el C.E.M.A.C.
 • Assistència i Representació davant el Jutjat Social.
 • Sol.licituds de cobrament de liquidacions amb saldo creditor.
 
Labfisnet S.L , Mallorca 75 Entressol 1 Esc. A 08029 BARCELONA - Mail: info@labfisnet.com